Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

      02.09.2019r.        - Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 21.12- 01.01.2020r.  - Zimowa przerwa świąteczna
 10.02- 23.02.2020r.  - Ferie zimowe
 09.04- 14.04.2019r.  - Wiosenna przerwa świąteczna
 21.04- 23.04.2020r.  - Egzamin ósmoklasisty
      26.06.2020r.        - Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych