PROCEDURA ZAPISU

Zgodnie ze statutem, uczniami szkół wchodzących w skład Zespołu są pacjenci oddziału dziecięco-młodzieżowego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy. Do szkoły podstawowej i liceum uczęszczają więc wszyscy podlegający obowiązkowi szkolnemu czyli uczniowie szkół podstawowych
i ponadpodstawowych przebywający w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Pawilonie C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku.

Informacje o przyjętych pacjentach uzyskujemy z izby przyjęć. Ponadto wychowawcy zespołów uzyskują dane dotyczące sytuacji szkolnej w bezpośrednim lub telefonicznym kontakcie z rodzicem/opiekunem, szkoła macierzystą lub z „Ankiety dla rodziców ucznia”.

Zaświadczenia o pobycie w szkole szpitalnej – udziale w zajęciach dydaktycznych oraz uzyskane przez ucznia oceny – jest wysyłane na adres szkoły macierzystej po wypisie ze szpitala lub na prośbę szkoły lub opiekuna w trakcie leczenia. Wydane zaświadczenia odnotowane są w dokumentacji szkolnej.