Nasi wychowankowie pod opieką nauczycieli i wychowawców sadzili kwiaty, tworząc piękne kompozycje.