Historia szkoły

Historia naszej szkoły i jej rozwój od 1946 roku.

W okresie powojennym ważnym problemem społecznym była gruźlica, a Otwock miał duże tradycje w jej leczeniu. Dzięki pomocy Szwedzkiego Czerwonego Krzyża wiosną 1946 r. przy ul. Borowej w Otwocku rozpoczęto budowę drewnianych pawilonów przeznaczonych dla dzieci chorych na gruźlicę. Otwarcie pierwszego 40 – łóżkowego pawilonu nastąpiło we wrześniu 1946 r. Potem kolejno budowano następne pawilony, które natychmiast zajmowali mali pacjenci. W roku 1947 placówka została przekazana Wydziałowi Zdrowia w Warszawie jako dar Szwedzkiego Czerwonego Krzyża. W roku 1951 w sanatorium było już 520 łóżek. Przebywały w nim dzieci do 16 roku życia, a placówka była często odwiedzana przez lekarzy zagranicznych oraz przez licznych gości z całego kraju.

 

Szkoła przy sanatorium polsko-szwedzkim w Otwocku została zorganizowana w roku szkolnym w 1946/1947. Pierwszą kierowniczką była Helena Skłodowska- Szaley, siostra Marii Curie – Skłodowskiej. Personel pedagogiczny był bardzo skromny – pracowały zaledwie trzy nauczycielki. Nauką szkolną objęto 250 dzieci w 11 oddziałach.

Znaczenie szkoły na terenie sanatorium było coraz większe.

Wszyscy widzieli konieczność kontynuowania nauki przez dzieci chore na gruźlicę płuc. Oprócz zapewnienia nauki kierownictwo szkoły starało się uprzyjemnić pobyt dzieciom przebywającym w sanatorium. Często przyjeżdżał teatr kukiełkowy, a dzieci przygotowywały uroczystości i imprezy oraz wystawy prac . Lekcje nadal odbywały się w jadalniach, świetlicach i sypialniach.

W szkole od 1960 roku wprowadzano metody i techniki francuskiego pedagoga Celestyna Freineta. Okres lat siedemdziesiątych charakteryzował się częstymi szkoleniami Zespołu Samokształceniowego Technik Freineta. Przewodniczącą zespołu była dr Halina Semenowicz. Spotkania miały charakter roboczy – uczestnicy poznawali nie tylko metodę technik Freineta, ale równocześnie wykonywali pomoce dydaktyczne wykorzystywane w pracy z uczniami.

W 1984 roku pełnienie funkcji dyrektora szkoły powierzono pani Marii Kościuszko, która wspólnie z całym gronem pedagogicznym doprowadziła do nadania szkole w dniu 8 października 1991r. imienia Celestyna Freineta.

Spadek zachorowań na gruźlicę w latach 70-tych i 80-tych stworzył możliwość przyjmowania do sanatorium przypadków pulmonologicznych. Pacjenci rekrutowali się z różnych województw centralnej i północno-wschodniej Polski. Średnia liczba uczniów w ciągu roku wynosiła od 200 do 300. Szkoła była wówczas bardzo duża, a praca nauczycieli i wychowawców w bardzo dużym stopniu oparta była na metodach freinetowskich – powstawały gazetki, swobodne teksty, prowadzona była gazetka wychowawcza. W latach tych i późniejszych praktyki odbywali w niej studenci pedagogiki leczniczej z WSPS, później APS. Pisano prace magisterskie wykorzystujące doświadczenia i materiały zgromadzone w placówce.

We wrześniu 1992 roku Szkoła Podstawowa wraz z II LO przeniesionym ze Świdra rozpoczęła pracę na nowym terenie po Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Otwocku – Śródborowie przy ul. Narutowicza 80. Dyrektorem utworzonego Zespołu Szkół Ogólnokształcących została pani Maria Komendant, a wicedyrektorem pani Maria Kościuszko, która na tym stanowisku pracowała do odejścia na emeryturę w 1998 roku.

Teren szpitala był olbrzymi. Znajdowało się na nim 5 budynków szpitalnych mieszczących 4 oddziały pulmonologiczne oraz 2 oddziały dla pacjentów chorych na gruźlicę. Liczba łóżek dla dzieci i młodzieży wynosiła 240. Szkoła mieściła się w oddzielnym piętrowym budynku. Lekcje dla pacjentów chodzących prowadzone były w salach lekcyjnych oraz pracowniach przedmiotowych w szkole, a dla leżących w salach chorych na oddziałach szpitalnych. Szkoła dysponowała dużą biblioteką oraz korzystała z sali kinowej na większe imprezy i uroczystości. Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze prowadzone były w świetlicach na każdym z oddziałów. Na terenie szpitala był także plac zabaw i boisko sportowe.

W związku z reformą oświaty w 1999 roku 8 – letnia Szkoła Podstawowa została przekształcona w 6 – letnią, utworzono 3 – letnie gimnazjum, a w roku 2004 przestało istnieć II Liceum Ogólnokształcące.

Od 1999r. zaczęły się też inne zmiany – pacjenci w wieku szkolnym zaczęli być przyjmowani na oddział przy ul. Żeromskiego i postępowała likwidacja kolejnych oddziałów przy ul. Narutowicza. W roku 2001 działalność szkoły została przeniesiona na ul. Żeromskiego, gdzie na jej potrzeby przeznaczono z czasem niewielki budynek po zlikwidowanej kuchni oddziałowej. Całkowite przeniesienie włącznie z archiwum nastąpiło jesienią 2003 roku. W latach 1999 – 2003 sukcesywnie następował spadek liczby łóżek od 108 do obecnych 38. Zmiana liczby łóżek pociągała za sobą poważne zmiany kadrowe. Kadra pedagogiczna zmniejszyła się w tym okresie z 17 pełnych etatów do 7 w chwili obecnej. Zmniejszeniu uległa również liczba stanowisk kierowniczych. Od 2000 roku jest to wyłącznie dyrektor zespołu. Od roku szkolnego 2007/08 funkcję dyrektora szkoły pełni pani Małgorzata Dąbkowska.

W styczniu 2004 roku nasz Zespół Szkół został przejęty od dotychczasowego organu prowadzącego tj. powiatu otwockiego przez nowy organ prowadzący – Samorząd Województwa Mazowieckiego, a placówka stała się odrębną jednostką organizacyjną z własnym budżetem i księgowością. Stan wyposażenia od 2004 roku uległ znaczącej i widocznej poprawie.

Szkoła miała do dyspozycji budynek o niedużej powierzchni mieszczący 3 niewielkie sale przeznaczone do prowadzenia zajęć dydaktycznych lub pozalekcyjnych, wyposażone w komputery z dostępem do Internetu, skaner, drukarkę, telewizor, DVD, bibliotekę, materiały multimedialne itp. Zajęcia dydaktyczne i pozalekcyjne prowadzone były także na oddziale w świetlicy, wydzielonej części korytarza i w salach chorych. Do dyspozycji jbył tam sprzęt RTV, kserokopiarka, przenośny komputer, cyfrowy aparat fotograficzny, zbiory gier i urozmaicone materiały do prac pozalekcyjnych. Wyposażenie była sukcesywnie uzupełniane i dostosowywane do potrzeb szkoły i ucznia .

W roku 2018 nastąpiła ogromna poprawa warunków lokalowych Zespołu. 1 lutego został oddany do użytku nowy budynek, w którym mieści się Oddział I MCLChPiG Dzieci i Młodzieży, a także szkoła dla pacjentów. Baza materiałowa szkoły uległa znacznemu rozszerzeniu i wzbogaceniu, a zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne są prowadzone w nowoczesnych salach wyposażonych, poza tradycyjnymi pomocami, w wysokiej klasy sprzęt multimedialny.

Szkoła dysponuje również biblioteką, gabinetem dyrektora, pokojem nauczycielskim oraz bezpiecznym, estetycznym placem zabaw.

 

Opracowała Ewa Białek

Kontakt

Kontakt

Kontakt telefoniczny

22 3446384, 22 3446385

ul. Reymonta 83/91,
05-400 Otwock
Oddział dla dzieci Pawilon C.

sekretariat@zsootwock.pl

 

Lokalizacja

My na Facebook!