NAUCZYCIELE

NAUCZYCIELE PRACUJĄCY W NASZEJ SZKOLE

 • Ewa Bieńkowska – WOS, Historia LO
 • Małgorzata Dąbkowska – przyroda, geografia, biologia
 • Anna Wielgopolan-Ciszek – język polski, historia, doradztwo zawodowe
 • Małgorzata Paśnik – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, biologia
 • Ewa Białek – wychowanie przedszkolne, biblioteka, WDŻ
 • Elżbieta Łysik – matematyka
 • Ewa Kowalczyk – religia, etyka
 • Monika Zawiślańska-Fierek – język angielski
 • Joanna Krakowiecka – język niemiecki, język rosyjski
 • Małgorzata Łuniewska – chemia
 • Jan Wasiński – fizyka
 • Małgorzata Wojda-Wołek – plastyka, muzyka, technika 
 • Renata Demiańczuk – Informatyka

NAUCZYCIELE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

 • Ewa Białek
 • Małgorzata Wojda-Wołek
 • Ewa Bieńkowska
Skip to content