Ogłoszenia

Szanowni Państwo!
Zwracamy się z prośbą o wypełnienie i dostarczenie wniosku o dofinansowanie do wypoczynku letniego (zał. nr 1 do regulaminu) ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w terminie do 06.06.2024 r.
Do wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego należy dołączyć oświadczenie
(zał. nr 5 do regulaminu).
Dokumenty można przesłać pocztą, skanem na adres: sekretariat@zsootwock.pl lub dostarczyć osobiście.
Infromacja o osobach uprawnionych do korzystania z Funduszu, zasadach i warunkach przyznawania świadczeń i pomocy z ZFŚS znajdują się w regulaminie ZFŚS.

Komisja socjalna w ZSO w MCLChPiG

Skip to content