Koncepcja pedagogiczna i techniki Celestyna Freineta oraz ich zastosowanie w edukacji historycznej...