W ramach obchodów Dnia Ziemi postanowiliśmy zadbać o teren wokół budynku naszej szkoły. W czwartek, 23 kwietnia 2015 r. wszyscy stawiliśmy się na zajęcia pozalekcyjne wyposażeni w rękawice i narzędzia do pracy w ogrodzie. Jedni z nas grabili pozostałe po zimie kolki, liście i patyki, inni wyrównywali małe dołki i pagórki, pozostali próbowali rozplanować nasadę kwiatów. Uczyliśmy się, przy okazji  o budowie roślin. Oglądaliśmy korzenie bratków, szukaliśmy ukrytych wśród liści łodyg i podziwialiśmy różnokolorowe kwiaty. Ciekawe jakie bratki mają owoce? Na koniec posadziliśmy te wesołe roślinki przed szkołą i od razu zrobiło się słoneczniej i weselej.

Skip to content