REGULAMIN OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Skrzydlaci przyjaciele”

 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

 1. ORGANIZATOR

Zespół Szkół Ogólnokształcących w MCLChPiG w Otwocku

Adres:

ZSO w MCLChPiG

oddział I dla dzieci Pawilon C Otwock 05-400

 1. Reymonta 83191

kontakt:

tel. 22 3446384

tel. 22 3446385

sekretariat@zsootwock.pl

 1. CELE KONKURSU
 2. Rozwijanie kreatywności, wyobraźni i abstrakcyjnego myślenia.
 3. Zachęcanie do pracy twórczej i doskonalenie warsztatu plastycznego.
 4. Umożliwienie konfrontacji artystycznej dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki.
 5. Rozwijanie własnych talentów plastycznych.
 6. Uczenie postawy bacznego obserwowania świata zwierząt i czerpania z niego inspiracji twórczej.
 7. Popularyzacja języka sztuki i wychowanie poprzez sztukę.

III. TEMAT PRAC

Nieograniczona wyobraźnia, która w kreatywny sposób przekłada sic na język plastyczny jest naszym głównym przesłaniem. Ptaki poprzez swoje kształty, kolory, wzory są inspiracją do stworzenia prac plastycznych.

 1. TECHNIKA I FORMAT PRAC

Technika prac płaska, dowolna. Prace z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki wykonywane w dowolnych technikach malarskich i rysunkowych: pastel, tusze, akwarela, tempera, gwasz, olej, batik, collage, techniki własne.

Format prac A3.

 1. TERMINY

Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 30.04.2020r. na adres Zespół Szkól Ogólnokształcących w MCLChPiG

Oddział I dla dzieci

Pawilon C

05-400 Otwock

 1. Reymonta 83/91
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
 3. Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach wiekowych:
 • Przedszkole i klasa „0”
 • klasy I-III
 • klasy IV-VI
 • klasy VII-VIII i szkoły ponadpodstawowe
 1. Do każdej pracy należy doliczyć wypełnioną kartę zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (nie przyklejać do pracy).
 2. Każda praca powinna zawiera na odwrocie:
 • imię i nazwisko autora pracy
 • klasę i wiek autora
 • nazwę i adres placówki
 • telefon i e-mail placówki
 • imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna
 1. Autorem pracy może być tylko 1 osoba.
 2. Z jednej placówki można dostarczyć maksymalnie 10 prac z każdej kategorii wiekowej.
 3. Udział w konkursie wiąże si z wyrażeniem zgody na Przetwarzanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 4. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane.
 5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.

VII. KRYTERIA OCENY

 1. Zgodność z tematem i założeniami kompozycji.
 2. Dobór środków wyrazu plastycznego.
 3. Oryginalność i sposób interpretacji.
 4. Walory estetyczne.

VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

 1. Prace oceniać będzie jury konkursowe.
 2. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
 3. O rozstrzygnięciu konkursu i przyznaniu nagród Organizator powiadomi laureatów do 22.05 2020 r.
 4. Wystawa prac konkursowych odbędzie się w ZSO w MCLChPIG w Otwocku.
Skip to content