Od marca 2020 roku uczestniczymy, jako nauczyciele szkoły szpitalnej w procesie samodoskonalenia wg. projektu pt. ”Lekcja Enter”.

Na platformie Lekcja Enter czytamy: „jest to największy dotychczas projekt edukacji cyfrowej w Polsce skierowany do szkół.”

Czego, nauczyliśmy się w szkole Lekcji Enter?:

  • wykorzystywania stron www, aplikacji, wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych zasobów cyfrowych do swojej codziennej pracy edukacyjnej;
  • dowiedzieliśmy się jak korzystać z e-usług publicznych, portali edukacyjnych, elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych i jak robić to bez naruszania praw autorskich;
  • tak planować lekcje, by uwzględniać w nich wykorzystywanie przez uczniów urządzeń mobilnych na lekcjach w celach edukacyjnych.

Dziś, gdy już zakończyliśmy naszą edukację na tym e-kursie, dzielimy się ze wszystkimi refleksją: Zawsze warto się uczyć i dlatego powtarzamy za I. Newtonem: „Co wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
(Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).

 

 

 

 

Skip to content