Przed świętem 11 listopada mamy czas wypełniony różnymi kreatywnymi działalnościami np. wykonujemy dekoracje, gazetki ścienne, kotyliony, wspólnie śpiewamy hymn i pieśni patriotyczne, bawimy się w quizy związane z tematem i dyskutujemy na temat wolności i patriotyzmu wykorzystując wiedzę zdobytą na lekcjach historii.

Skip to content