Zespół Szkół Ogólnokształcących

I. Przedszkole

II. Szkoła Podstawowa im. C. Freineta

kl. I – III

kl. IV – VIII

 

III. Gimnazjum

kl.  III

 

IV. Liceum

kl. I-III

 

Dyrekcja

Małgorzata Dąbkowska – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w MCLChPiG

 

NAUCZYCIELE PRACUJĄCY W NASZEJ SZKOLE

 • Ewa Bieńkowska – historia
 • Małgorzata Dąbkowska – przyroda, geografia, biologia
 • Anna Wielgopolan-Ciszek – język polski, historia, wiedza o kulturze, doradztwo zawodowe
 • Małgorzata Paśnik – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne
 • Ewa Białek – wychowanie przedszkolne, biblioteka
 • Róża Iłowiecka – matematyka
 • Ewa Kowalczyk – religia, etyka
 • Joanna Majewicz – język angielski, informatyka, zajęcia komputerowe
 • Joanna Krakowiecka – język niemiecki, język rosyjski
 • Małgorzata Łuniewska – chemia
 • Jan Wasiński – fizyka
 • Małgorzata Wojda-Wołek – plastyka, muzyka, zajęcia techniczne

 

NAUCZYCIELE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

 • Ewa Białek
 • Małgorzata Wojda-Wołek
 • Ewa Bieńkowska
Skip to content