Szkoła Podstawowa im. C. Freineta

Uczniowie szkoły podstawowej są podzielini na dwa zespoły klasowe

kl. I – III

kl. IV – VIII

Wychowawcą obu zespołów jest p. Małgorzata Paśnik

Skip to content