Ocenianie kształtujące

Szkoła szpitalna zawsze stara się podnosić efektywność uczenia dlatego od kilku lat uczestniczymy w projekcie mającym na celu wprowadzenie oceniania kształtującego. Nauczanie, uczenie się, ocenianie kształtujące, motywacja, rozwój osobisty, to tylko niektóre tematy,...
Skip to content