Na zajęciach poznawaliśmy zawód pielęgniarki, a następnie w ramach poznawania pracy pielęgniarek Kinga przeprowadziła wywiad z panią Oddziałową.

Skip to content