Oto niektóre wydarzenia z życia szkoły szpitalnej w roku 2019/20 np.Dzień pisania listów, warsztaty plastyczne, teatralne, kulinarne, patriotyczne, matematyczne.

Skip to content