OGŁOSZENIE

Prosimy o wypełnienie wniosku o dofinansowanie do wypoczynku letniego ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz oświadczenia o dochodach (zał. nr 1 i 5 do regulaminu), w terminie do 05.06.2023 r.
Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Komisja socjalna

Skip to content